1

Nyári gyakorlat

 A nyári gyakorlat időtartama:
    9 . évfolyam:  70 óra (2 hét)
   10. évfolyam: 140 óra (4 hét)
   11. évfolyam: 140 óra (4 hét)
   12. évfolyam: 140 óra (4 hét)


Az új kerettanterv előírásai szerint a 2013/2014 tanévben 9. évfolyamos diákoknak a tanév végén 70 óra összefüggő gyakorlat kötelezően elvégzendő. Napi 7 órával számolva a gyakorlat hossza 10 munkanap, azaz 2 hét. A gyakorlat bármely autószerelő műhelyben (esetleg autóbontó vagy gumis műhelyben) letölthető. A gyakorlat helyszínét a tanuló maga választja ki az igényei szerint pl. lakóhelytől való távolság, márkapreferencia, stb. alapján. Javaslatunk szerint NE a saját családi vállalkozásnál töltse a gyakorlatot, hanem idegen helyen, hiszen a gyakorlat célja ebben az életkorban nem feltétlenül a szakmai ismeretek fejlesztése,  hanem a munka világával való ismerkedés - idegen főnökhöz, munkatársakhoz, szokásokhoz való alkalmazkodás.

A nyári munka hivatalossá tétele érdekében az iskola és a (tanulót foglalkoztató) gazdálkodó szervezet együttműködési megállapodást köt. Minden tanuló a saját ügyében jár el, azaz ha megvan a gyakorlati helye, akkor a műhelyfőnöki irodából kell a szükséges papírokat elkérnie, azokat a leendő főnökével kitöltetnie, majd visszahoznia az iskolába, mert a szerződéseket az iparkamarának is alá kell írnia (és az összegyűjtött iratokat együtt küldjük be az iparkmarához ellenjegyzésre). Ezért kérjük, hogy az együttműködési megállapodások 2014. május 30-ig kerüljenek vissza a műhelyfőnökibe.

Lényeges, hogy a tanuló kap tőlünk egy A5-ös méretű igazolólapot, amelyet a gyakorlata végén a főnöke (vagy aki mellett dolgozott) tölti ki, és amely igazolólapot a következő tanév első tanítási napján be kell hoznia és az osztályfőnökének leadnia. Az igazolólap hiánya esetén a tanéve nem teljes, azaz nem léphet 10. évfolyamba!

Külső gyakorlaton a diák mint munkavállaló jelenik meg, amelynek alsó korhatára a 15 életév. Amennyiben a tanuló csak augusztus közepén, végén tölti be a 15. életévét és nem maradna ideje letölteni a 2 hetet, akkor kérjük, hogy jelezze a műhelyfőnöki irodában.


Tanuló feladatai a nyári gyakorlattal kapcsolatban: 

A tanuló maga választja ki a gyakorlati helyét (ha nem talál, akkor a műhelyfőnökiben kérhet segítséget).
Ha megvan a gyakorlati hely, megállapodik a leendő főnökével a pontos dátumról (mettől-meddig jár gyakorlatra).
A műhelyfőnökiben kér előszerződést (ez addig él, amíg az együttműködési megállapodás életbe nem lép)
A műhelyfőnökiben kér együttműködési megállapodást (4 példányt).
A leendő főnöke által kitöltött, aláírt megállapodásokat visszahozza a műhelyfőnökibe május utolsó péntekéig.
Ekkor kap egy Igazolólapot, amelyet a gyakorlat végén a főnöke kitölt, és amelyet a következő tanév első tanítási napjának reggelén lead az osztályfőnöknek.
Az Igazolólap leadása után válik érvényessé a tanév.

 

 Információ a tanulókat nyári gyakorlaton foglalkoztató gazdálkodó szervezeteknek

Az új kerettanterv szerint a tanulónak már 9. évfolyam után kötelező összefüggő nyári gyakorlaton kell részt vennie. Az autószerelő szakképesítés kerettanterve a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján (https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440) megtalálható.
A dokumentum rögzíti az éves óraszámokat és a nyári gyakorlat óraszámát.

A nyári gyakorlat megkezdése előtt a gazdálkodó szervezet az iskolával együttműködési megállapodást köthet, hiszen a gazdálkodó szervezet ez esetben csak összefüggő (nyári) gyakorlatot szervezi meg Ezt a szakképzési törvény 56. § (1) bekezdés b) pontja írja elő.
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100187.TV)

A másik lehetőség az lehetne, ha a gazdálkodó szervezet a tanulóval tanulószerződést köt, de mivel a 9-12. évfolyamos diákok csak nyári gyakorlatra mennek ki (évközben nincs külső gyakorlatuk), így a pár hetes gyakorlatért talán nem érdemes ezt a formát választani.
Mind a tanulószerződés, mind az együttműködési megállapodás jogi hátterét a szakképzési törvény szabályozza.

Szeretnénk felhívni a gazdálkodó szervezetek figyelmét arra, hogy a tanulókkal kapcsolatos együttműködési megállapodásokat a fenntartónknak - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a területileg illetékes Iparkamarának is alá kell írnia.
Mivel csak iskolánkban 132 fő 9. évfolyamos tanuló van (és a kerettanterv minden autós szakképző iskolára vonatkozik), ezért e folyamat tapasztalataink szerint igen időigényes.